22ACMer训练

Contest

 1. 22
  2022-10
 2. 16
  2022-10
 3. 6
  2022-10

  10.6补题

 4. 6
  2022-10

  10.6训练赛

 5. 5
  2022-10

  10.5补题

Training

 1. 27
  Enrolled

  语法ak练习赛(咱就是玩)

  (:(:(:

  • 1 sections, 4 problems

Ranking

Rank Username RP Bio
1 384
2 347 把自己变成光,正确的人才会迎光而来
3 346 越菜越爱玩
4 320
5 314 那也是别人的以为
6 308 姐姐选我必赢
7 299 拯救世界!
8 277
9 269
10 257 最喜欢红茶啦
11 256
12 254
13 254 已经成为麻雀了
14 252 世间万般兵刃,唯有过往伤人最深。
15 250
16 234 我在遥望,月亮之上
17 224
18 222 变态辣
19 220 求求你们了,别卷了
20 215